Objava 2. september

Učenci izbirnega predmeta nemščina, ki ste ob koncu šolskega leta pozabili prinesti naročilnice za izposojo učbenika iz sklada, lahko to storite še do petka. Kasnejše naročilo ne bo možno. Naročilnice dobite v knjižnici.
Nadomeščanje si oglejte na oglasni deski in na spletni strani.
Jutri bomo za učence od 4. do 9. razreda predstavili hip hop. Za učence od 6. do 9. razreda bo predstavitev v odmoru po prvi šolski uri, med 9.05 in 9.20. Za učence 4. in 5. razredov pa med 10.05 in 10.20. Takoj po koncu prve oz. druge ure vas bodo učitelji, pri katerih ste uro zaključili, pospremili v telovadnico na kratko predstavitev. Torbe vzemite s seboj, da jih boste potem lahko odnesli naprej k naslednji uri. Opozarjamo vas na spoštljivo vedenje do nastopajočih, ki se bodo trudili za vas.

Tabor 8.ab

Starše učencev 8. razredov obveščamo, da so učenci z učiteljicama srečno prispeli na Pokljuko in vse lepo pozdravljajo.
Spremenjena pa je kontaktna številka mobilnega telefona. Namesto 041 219 407 je veljavna: 040 804 308.

Objava 1. september

Lep pozdrav na prvi šolski dan.
Oba avtobusa bosta na Blejsko Dobravo danes peljala ob 10.15 v Javorniški Rovt pa bo avtobus peljal ob 10. 20. Učenci, ki se peljete do Kočne bodite pozorni na avtobus, ki ima oznako Kočna. Jutri začnemo pouk po urniku. Velja A urnik. SchoolBusClipArt2
Med nami pozdravljamo tudi novo učiteljice:
•    učiteljico TJA in TJN – Karmen Štajner
•    učiteljici v OPB: Živo Žerovnik in na Blejski Dobravi Matejo Smolej
ŠOLSKE VOZOVNICE
Vozna karta se vam je ob prvi identifikaciji v avtobusu, to je danes, avtomatsko podaljšala in zopet postala veljavna.   Učenci, ki karto izgubite, novo vozno karto dobite na Alpetourju na Jesenicah.  
Učenci, ne pozabite na previdno pot v šolo. Starejši učenci popazite na mlajše in jim pomagajte.
Preteklo šolsko leto smo pozorno prebirali zapise dežurnih učencev. Opazili smo, da se zapisi nekaterih učencev, ki motijo dežurne učence pojavljajo zelo pogosto. Od danes naprej bomo vsak dan pregledovali zapise in učenci, ki se boste po nepotrebnem zadrževali pri dežurnih učencih in motili njihovo delo, boste ustrezno opozorjeni in kaznovani.

Nadomeščanje za jutri, torek, 2. septembra
Odsotni sta učiteljici Vrhovnik in Ahačič ter 8.a in b razred:
1.uro v 9.b uči ga. Prezelj
1. uro v 7. razredih združujeta ga. Otovič in ga. Kavčič
2. uro v 7. b uči ga. Volaš
2.uro v 9.a uči ga. Teran
3. uro v 5.b uči ga Subotić
3. uro v 7.a uči ga. Zorman
4. uro v 6.a uči ga. Martinčič
4. uro v 4.b uči ga. Klavžar Mojca


Nagovor ravnateljice

Drage učenke in učenci,  

prav lepo pozdravljeni v novem šolskem letu, letu 2014 -15. Brezskrbni počitniški dnevi so se iztekli – za mnoge verjetno kar prehitro - in verjamem, da so se vam izpolnila vsa vaša pričakovanja.
Upam, da ste si nabrali novih moči, ki jih boste lahko vložili v pridobivanje novega znanja in raznih spretnosti, ter vam želim, da bi bil vaš trud poplačan z uspehi in zadovoljstvom. Čeprav je učenje velikokrat nadležno in se vam marsikdaj zdi odveč, je vsem jasno, da samo znanje omogoča, da boste v prihodnosti lahko izživeli svoje sanje.
Želim vam, da bi se v letošnjem šolskem letu v šoli res dobro počutili, da si boste nabrali veliko novih znanj in stkali nove prijateljske vezi. Šola vam ne sme biti le v breme. Ravno tako kot pridobivanje znanja je pomembno druženje s sovrstniki in odkrivanje novega. Vsi skupaj se potrudimo, da nam bo to tudi uspelo.
Dragi starši,

veseli nas, da je Vaš otrok učenec naše šole. Skupaj z Vami bomo snovali in uresničevali ustvarjalno šolo. Vaša vloga je zelo pomembna, saj ste podpora učiteljem na eni ter svojim otrokom na drugi strani. Sodelujte s svojimi predlogi pri načrtovanju našega dela in skupaj z nami uresničujte dogovorjene naloge. Prepričana sem, da bomo skupaj oblikovali lep jutrišnji dan Vašega otroka.
 
Uspešno šolsko leto 2014/2015 vam želimo delavci šole.

                            Sanda Zupan, prof.
                            ravnateljica

Utrinki

Najdi...

unesco

 

Shema šolskega sadja in zelenjave